" ความเป็นมา "

             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2523 จวบจนปัจจุบันนับเวลาได้ 40 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เสด็จฯ ติตตามงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังจะครบ 1,000 ครั้งในปลายปี 2563 นี้

             เนื่องในวาระพิเศษทั้งสองกรณีข้างต้น มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อชุมชนชายแดน โดยจะนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯถวายเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริต่อไป

" ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และบทกลอนพระราชทาน "

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 7 ภาพ และบทกลอน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 1000RUN2020 ครั้งนี้
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ทั้งหมดจะปรากฎอยู่ในเสื้อวิ่ง และ สายคล้องเหรียญรางวัลของนักวิ่ง

ภาพฝีพระหัตถ์เป็นภาพที่สื่อถึงตัวเลข 1000 มีด้วยกัน 2 ชุดภาพ คือ

1) ชุดภาพอักษรสัญลักษณ์ มี 4 ภาพ

2) ชุดภาพโครงการตามพระราชดำริ มี 3 ภาพ


(พืชผักสวนครัว)


(ถนอมอาหาร)

(ฝึกอาชีพ (ซ่อมจักรยาน))

" รูปแบบเสื้อวิ่ง และ เหรียญรางวัล "


" วิ่งแล้วได้อะไร "

 
  • สุขภาพ
  • ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังส่งกำลังใจถวาย ฯ
  • เสื้อวิ่งลายภาพฝีพระหัตถ์
  • เหรียญรางวัลความสำเร็จ
  • ใบประกาศรับรองผลการวิ่ง
  • ลุ้นรางวัลพิเศษโดยการจับสลากจากผู้ที่สามารถวิ่งได้ตามเป้าหมาย เป็นมีดสนาม Handmade ของแท้จาก ตชด.พระรามหก จำนวน 20 รางวัล
    ( ประเภท 9.05 กม. 10 รางวัล, ประเภท 30.09 กม. 10 รางวัล )
 

© 2020 มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All rights reserved.
ติดต่อเรา : 092-7498905 Line: https://lin.ee/2wtcQFq Email: 1000run2020@gmail.com