" ข้อกำหนดการวิ่ง "

 

 
 1. เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run คือผู้วิ่งเป็นผู้กำหนดเองว่าจะวิ่งที่ใดเวลาใดระยะทางเท่าใดเพื่อให้ได้ระยะทางรวมครบตามที่ได้ตั้งใจไว้ (ลงทะเบียน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. จะวิ่งแบบต่อเนื่องจบในการวิ่งเพียงครั้งเดียว หรือจะเป็นแบบสะสมระยะทางก็ได้
 3. บันทึกผลการวิ่งผ่านเครื่องจับระยะทางการวิ่งแบบต่างๆตามอัธยาศัย แล้วถ่ายภาพหน้าจอแสดงผลการวิ่ง ส่งมาทาง www.bppsf.com
 4. เมื่อนักวิ่งท่านใดวิ่งได้ครบระยะตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่ผ่านการวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ไว้ใน www.bppsf.com ของเรา พร้อมมีใบประกาศรับรองผลการวิ่งซึ่งสามารถ Download ได้จากทาง www.bppsf.com เช่นกัน
 5. ระยะวิ่งมีสองระยะ คือ 9.05 กม. และ 30.09 กม.
 6. ห้วงเวลาการวิ่ง 60 วัน ตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563

" การสมัคร "

 

 
 1. รับสมัครทาง www.bppsf.com ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม - 16 ตุลาคม 2563
 2. อัตราค่าลงทะเบียน มี 2 ประเภท คือ
  1) ประเภท VIP Runner ค่าลงทะเบียน 905 บาท (ได้รับเสื้อวิ่งแบบโปโลและเหรียญ)
  2) ประเภท Smart Runner ลงทะเบียน 509 บาท (ได้รับเสื้อวิ่งแบบมาตรฐานและเหรียญ)
  รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

" ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ร่วมวิ่ง "

 
 1. ลงทะเบียนทาง www.bppsf.com
 2. ชำระเงิน
 3. เริ่มวิ่ง
 4. รอรับเสื้อและเหรียญ
 5. บันทึกผลการวิ่ง
 6. ส่งผลการวิ่งมาทาง www.bppsf.com
 7. รอการประกาศขึ้นรายชื่อทาง www.bppsf.com
 8. Download ใบประกาศ
 9. รอฟังผลการจับสลากรับรางวัลพิเศษ
 10. รับรางวัลพิเศษทางไปรษณีย์
 11. ร่วมวิ่งในวาระการวิ่งพิเศษทั้ง 3 ครั้ง
 

© 2020 มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All rights reserved.
ติดต่อเรา : 092-7498905 Line: https://lin.ee/2wtcQFq Email: 1000run2020@gmail.com