" Extra Run 1 "

             ในเช้าวันอาทิตย์ถัดจากวันที่เสด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1,000 (ประมาณ กย.63) ขอเชิญชวนนักวิ่งสวมเสื้อวิ่ง 1000RUN2020 (ที่ได้รับหลังจากการลงทะเบียน) พร้อมใจกันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ไปด้วยกันอีกครั้ง สถานที่วิ่งตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐๕ เนื่องในวาระการเสด็จฯ ไปทรงงานใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ ครบ 1,000 ครั้ง โดยกิจกรรมนี้เรียกว่า "การวิ่งอวดธงเฉลิมพระเกียรติ" (กำหนดการที่แน่ชัดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป)

" Extra Run 2 "

             ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ขอเชิญชวนนักวิ่งสวมเสื้อวิ่ง 1000RUN2020 (ที่ได้รับหลังจากการลงทะเบียน) พร้อมใจกันวิ่งไปด้วยกันอีกครั้ง สถานที่วิ่งตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันจัดตั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2499

" Extra Run 3 "

             ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ขอเชิญชวนนักวิ่งสวมเสื้อวิ่ง 1000RUN2020 (ที่ได้รับหลังจากการลงทะเบียน) พร้อมใจกันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯไปด้วยกันอีกครั้ง สถานที่วิ่งตามอัธยาศัย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564

© 2020 มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All rights reserved.
ติดต่อเรา : 092-7498905 Line: https://lin.ee/2wtcQFq Email: 1000run2020@gmail.com